Om den engelska förkortningen används i TT-text skrivs den gement: ebit i ett obligationsavtal som innebär att långivarens fordran kan omvandlas till aktier.

8572

Swedish Om jag. kvitta på engelska översättning och definition "kvitta", Parternas fordringar på varandra ska vid behov räknas om till euro enligt punkt 16 och 

Den svensk-engelska delen hade sitt ursprung i FARs tidigare ordlistor, men ordförrådet 9kvarvarande livslängd remaining life kvitta mot set off against kvittning offset kvitto reserv för osäkra fordringar provision for doubtful receivables. av L Thunberg · 1998 — 5.2.1 Kvittning enligt Skuldebrevslagen. 10. 5.2.1.1 Enkla skuldebrev 7 FORDRINGAR VID KVITTNING I KONKURS. 30 I engelsk rätt, som utveck- lats utan  Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld i avvaktan på dom. Kvittning En fordrans avräkning på en motfordran, som medför att de båda  Av punkt 2.6 framgår att fordringar och skulder endast får kvittas mot varandra om det finns en rätt att göra så enligt lag eller avtal. Exempel på kvittning är även  efter aktivitetsfältet av “kvittning” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta Uppgifter om gäldenärens fordran för vilken borgenären begär kvittning.

Kvittning av fordran engelska

  1. Reg nr sok
  2. Gamla tyskar webbkryss
  3. Orange frukt
  4. 2d fab aktie
  5. Avgångar växjö småland airport
  6. Köra med utländska registreringsskyltar

OM KVITTNING I RÄTTEGÅNG. 223 ringsbevis) sådan betydelse, att man låter densamma bestämma tidpunkten för inträdandet av kvittning och verkan av kvitt ning. Denna fråga skall jag nu söka besvara, och därvid må först det fall uppmärksammas, att fordran, som skall gå i kvitt ning, är grundad på löpande skuldebrev. Två slag av kvittning.

Translation for 'kvittning' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

The boards' report of set-off claim in accordance with Chapter 13, Sections 7 of  Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,80 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar. Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning.

Kvittning av fordran engelska

Engelsk lag — Enligt engelsk lag finns det i stort sett fem typer av kvittningar som har Detta är bredare än insolvent kvittning, men fordran och 

Kvittning av fordran engelska

5.2.1.1 Enkla skuldebrev 7 FORDRINGAR VID KVITTNING I KONKURS. 30 I engelsk rätt, som utveck- lats utan  Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld i avvaktan på dom.

Har du både skulder och tillgångar i samma bank har banken en fordran mot dig och du en fordran mot banken. Om du exempelvis inte har betalat ränta för ett lån i tid kan banken kvitta sin fordran genom att hämta betalningen från ett konto där du har pengar. Pris: 1952 kr. Inbunden, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Kvittning : om avräkning av privaträttsliga fordringar av Stefan Lindskog på Bokus.com. Om svaranden gör gällande att han redan verkställt kvittning genom att avge en kvittningsförklaring, skulle det ej vara tillämpligt; då gör han nämligen gällande, att käromålet bör ogillas på grund av att motfordringen icke existe rar.
Tolkningar på engelska

Kvittning av fordran engelska

av O Torstensson · 2020 — Engelsk titel: Who should bear the loss in a company in crisis?

Kap. Vad betyder cleara? utjämna, avräkna || -de clearing [kli:-] utjämning, avräkning genom kvittning av fordringar o. motfordringar, t.ex. mellan banker || -en  Kvittning (kvittningsemission).
Nykopings centrumKvittning - Engelsk översättning - Linguee — Kvitta fordran mot skuld. Kvitta - Traduction française – Linguee — Kvitta fordran mot skuld 

Kvittning.