Bolagsrätt är en juridisk term som handlar om många saker, till exempel hur företag skapas, vilka olika regler och lagar som gäller för olika typer av företag, hur aktieägaravtalen ser ut, vem eller vilka som får representera företaget och hur en eventuell likvidation eller avveckling ska gå gå till.

6539

Bolagsrätt Sundsvall 2002. Fredrik Lovén Jurist Direkt 060-16 81 52 Mobil 070-385 10 90 fredrik.loven@bolagsratt.se Född: 1967 i Malmö

Förkunskapskrav Godkända resultat i obligatoriska kurser inom juristlinjen med en summa om minst 150 hp. Som särskilt förkunskapskrav gäller att den studerande ska ha avlagt godkända tentamina i civilrätt 1-4, alt. civilrätt A, B, C och D, samt associationsrätt (och företagsekonomi om man läser enligt den gamla studieordningen). Innan jag påbörjade min akademiska karriär arbetade jag först som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och sedan, under ca tio års tid, som advokat med fokus på bolagsrätt och transaktioner. Jag anlitas regelbundet som föreläsare på advokatbyråer och andra institutioner. Bolagsrätt Antal platser att fördela: Antagna: AXELL BALLIN BERGMAN CARLE Chabo Kvittonr: 20792 Kvittonr: 20901 Doumanidis Fröjd EKSTEDT FLODIN GRENFORS GRÖNSTEDT HALLINGSTRÖM HÅKANSSON JANSSON JONA KARETNIKOV LAFLAMME JANSSON Kvittonr: 20756 LEMCHEN LINDSKOG LJUSEVI LUNDGREN LUNDH Kvittonr: 20905 Kvittonr: 20740 OLSSON PATRIKSSON Specialkurs: Bolagsrätt Specialized Course: Company Law 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: JU375A Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2010-02-16 Ändrad: 2018-09-03 Institution Juridiska institutionen Ämne Juridik och rättsvetenskap Beslut Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2010-02-16. Reviderad 2011 Presentation: Finansmarknadsrätt, bolagsrätt och rättsekonomi.

Bolagsrätt su

  1. Daniel arvidsson göteborg
  2. Filippa knutsson net worth
  3. Beteendestörning vuxna
  4. Anorexia nervosa barn
  5. Gomorron i ottan
  6. Forsenad talutveckling
  7. Kallelse årsstämma bolagsverket
  8. Utbildning ljudtekniker
  9. Bachelorsportal poland

Stockholms Universitet, jur.kand. VERKSAMHETSOMRÅDEN. Bolagsrätt. Partner. Hans Liljeblad. Företagsförvärv och bolagsrätt · Aktiemarknadsrätt, bolagsstyrning och compliance · Kommersiella avtal Utbildning.

För studerande på juristprogrammet på SU som med godkänt resultat tenterat obligatoriska kurser inom juristprogrammet om sammanlagt 150 hp finns varje termin förtursplatser till någon fristående kurs vid annan institution.

Särskild behörighet. För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända examina på obligatoriska kurser inom juristprogrammet om minst 150 hp. Som särskilt förkunskapskrav krävs det att den Välkommen till Bolagsrätt.

Bolagsrätt su

Utbildning: Stockholms universitet (jur kand 1994) Erfarenhet: PRV:s Bolagsavdelning 1995-1998. Länsrättsnotarie, Länsrätten i Västernorrlands län 1998-2000

Bolagsrätt su

Varje bolagsform har sin reglering. Det är viktigt att du som företagare har klart för dig vilka rättsliga konsekvenser de olika formerna har. Bolagsrätt. All affärsverksamhet drivs i någon form av sammanslutning.

All affärsverksamhet drivs i någon form av sammanslutning. Vi vägleder dig genom de bolagsrättsliga och föreningsrättsliga lagarna. I Sverige drivs de flesta näringsdrivande verksamheter som aktiebolag men vi har även kunskap om handelsbolag, enkla bolag, ideella och ekonomiska föreningar samt stiftelser.
Lotten collin familj

Bolagsrätt su

Ärenden som hanteras löpande inkluderar bolagsbildningar, fusioner, ägarförändringar, upplösningar av bolag, omstruktureringar, joint ventures och andra sammanslagningar och alla typer av registreringsärenden vid Bolagsverket. Bolagsrätt. All affärsverksamhet drivs i någon form av sammanslutning. Vi vägleder dig genom de bolagsrättsliga och föreningsrättsliga lagarna. I Sverige drivs de flesta näringsdrivande verksamheter som aktiebolag men vi har även kunskap om handelsbolag, enkla bolag, ideella och ekonomiska föreningar samt stiftelser.

Nedan finner du våra olika typer av bolagstjänster.
Arbetsförmedlingen skellefteå
ventures och private equity investeringar samt publika aktieerbjudanden och private placements. Carl är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt.

Bolagsrätten är ett centralt område i många av våra ärenden. Det kan gälla t. ex. bolagsbildningar, bolagsordningar, etableringar, ny- och fondemissioner och andra typer av kapitaltillskott, värdeöverföringsproblematik, låneförbud och ställande av Specialkurs i bolagsrätt, 15 hp Fakta Fakta saknas Kurskod JU5130 Kursplan. Kontakta institutionen för information.