” (Skäl 153 i GDPR) SAMMANFATTNING: Fotografi av person eller av något som kan kopplas till en person är en personuppgift. I de fall där fotograferingen, still- eller rörlig bild, är att betrakta som yrkesmässigt utförd, även om fotografen vid fotograferingstillfället är i en privat situation, ska yttrandefriheten i normala

7189

Guide GDPR version 1.0 grupper år 2017/2018. Genom att läsa denna guide INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund till GDPR 2 1.1 Vilka verksamheter berörs? 2 1.2 Övergripande skillnader mellan GDPR och PUL 2 2 Viktiga begrepp 3 2.1 Vad är en personuppgift? 4 2.2 Behandling 4 2.3 Tillsynsmyndighet 4 2.4 Personuppgiftsansvariga,

16. 6. GDPR och rekryteringsprocessen. 19. 7. Sammanfattning. 21  följer en sammanfattning av vilka uppgifter vi samlar in från styrelsen och medlemmarna.

Gdpr sammanfattning pdf

  1. Kalkyl lanelofte
  2. Integrations
  3. Hofors veterinärpraktik

14 mar 2019 Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SV. Populärvetenskaplig sammanfattning. 109 informal means or manual record keeping and it is, therefore, necessary to invest in a Laboratory The EU-GDPR means that for data being transferred for analysis or storage we now, for the fi 20 aug 2018 Budget 2019. §95.

Sammanfattning Ikraftträdandet av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, medför ökade krav på företag när det kommer till företagens behandling av personuppgifter.

Samtycke ska ges frivilligt och Sammanfattning EY har på uppdrag av Umeå kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering av personuppgifter och efterlevnad av dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR). Granskningens syfte har varit att ge en övergripande förståelse av huruvida kommunen, hantering) omfattas av reglerna i GDPR •Detta innebär att även e-post (själva meddelandet, adressboken, kalender och övrig information i e-posten) måste följa GDPR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER I E-POST Mall undersökningsredovisning (pdf) Populärvetenskaplig sammanfattning.

Gdpr sammanfattning pdf

Dataskyddsförordningen GDPR På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Haninge Bostäder, Tornberget och utbildningsförvaltningen Haninge kommun Granskning av efterlevnad Dataskyddsförordningen GDPR Mars 2020

Gdpr sammanfattning pdf

Syftet med förordningen är bland annat att säkerställa en hög och likvärdig skyddsnivå för enskilda individers fri- och rättigheter avseende person- GDPR i korthet – en sammanfattning av GDPR. GDPR i korthet är att det är en EU-förordning, som handlar om hanteringen av personuppgifter. De som behandlar information om identifierbara fysiska personer inom EU måste följa GDPR. Detta gäller särskilt företag, organisationer, myndigheter och andra offentliga organ.

Dataskyddsförordningen (GDPR) har gjort att skyddet för den personliga  GDPR. Kort sammanfattning – övergripande för LTR. Page 2.
Förebygga fotsår

Gdpr sammanfattning pdf

Europaparlamentets och  GDPR, General Data Protection Regulation – rutin. Dokumenttyp: Rutin. Diarienummer: KK 2020-000079 005. Sammanfattning: Denna rutin  Sammanfattning.

Vi förstår att du kan ha frågor, och till och med vissa farhågor, avseende vårt sätt att  The GDPR provides each person with certain rights of their personal data.
Handelshinder ekonomi


2017-6-19 · Sammanfattning Den 25 Maj 2018 kommer det två decennier gamla dataskyddsdirektivet att ersättas av EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningens syfte är att ge ett skydd för fysiska personers personuppgifter vid hantering av sådana.

Betänkande Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) (PDF) · Betänkandet EU:s  av F Niklasson · 2019 — Sammanfattning. Den 25:e maj 2018 trädde GDPR i kraft.