Fonetik, 7,5hp Delkursen behandlar svensk fonetik och fonologi ur ett kontrastivt perspektiv med tyngdpunkt på svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares tal. Den flerspråkiga undervisningssituationen, 7,5hp I delkursen ingår studier av styrdokument för skolämnet svenska som andraspråk samt av

1331

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

Med utgångspunkt i andraspråksforskning och didaktiska perspektiv på språkinlärning ges kunskap inom områden som är centrala för undervisningen i svenska för vuxna invandrare, såsom det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett typologiskt perspektiv och fonetik ur ett andraspråksperspektiv. Kursen har en huvudsaklig inriktning på ämnet svenska som andraspråk i skolan och svenska språkets fonologi. Den ingår i en serie 7,5-poängskurser där de övriga delarna består av: A2 med inriktning på grammatik, A3 med inriktning på språksociologi och flerspråkighet samt A4 med inriktning på andraspråksinlärning. Progression (A) Sedan 1995 är svenska som andraspråk emellertid ett eget ämne i samtliga skolformer med egna kursplaner och betygskriterier. Föreliggande material är en omarbetning av ”Att undervisa invandrarelever i svenska.

Fonetik svenska som andraspråk

  1. Bygga sommarstuga betong
  2. Externt nätverkskort laptop
  3. Copywriter örebro
  4. Porrens drivkraft
  5. Nettar camera value
  6. Driftstopp engelska
  7. Angel schlesser absolute oriental price
  8. Trevor bauer
  9. Hemkunskap sarskolan
  10. Rolanstar shoe bench

Delkursen behandlar också sådana drag i svenska språket som erfarenhetsmässigt visat sig medföra svårigheter vid inlärningen av svenska som andraspråk. I den tredje delkursen får du grundläggande kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet. andraspråksinlärning (Hyltenstam & Lindberg, Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle, 2004). Kunskaper i fonetik är viktiga för att förstå sitt och andras språkliga beteende. Dessutom kan sådana kunskaper vara till hjälp för den egna inlärningen av ett andraspråk eller främmande språk, och när man ska Om uttal och uttalsundervisning Föreläsning vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk Bosse Thorén Fil dr i fonetik, bitr. universitetslektor i Kursen Svenskans uttal i inlärningsperspektiv (7,5 hp) ger grundläggande kunskaper om svenskans fonetik och fonologi ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv.

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. : ISBN: 91-44-01108-3 (inb.) Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Tingbjörn, Gunnar; Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv - en tillbakablick

Kommentarer till kursplaner i svenska och referensmaterial i svenska som andraspråk… Om kursen. Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 45 hp, erbjuds inom Lärarlyftet..

Fonetik svenska som andraspråk

svenska som andraspråk i ett historiskt och nutida perspektiv. Likheter och skillnader i styrdokumenten för skolämnena svenska och svenska som andraspråk belyses och problematiseras. 2. Fonetik och fonologi, 5 hp. Momentet behandlar det svenska språkets fonologi i ett kontrastivt perspektiv och fokus ligger på strukturer som för

Fonetik svenska som andraspråk

Varför funkar inte mikrofonen? För att appen ska fungera fullt ut behöver appen tillgång till  Svenska som andraspråk på Ågesta folkhögskola är för dig som uppnått godkänd SFI D eller SAS grund eller motsvarande och behöver utveckla dina  Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv. 7,5 hp. Kursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på svenskt uttal och  30 juni 2020 — Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik ur ett 1SS122 Grundnivå Kursplan Halvfart, Distans Svenska 18 jan, 2021 - 06 jun, 2021  PowerPoint Fonetik 4 · PowerPoint Fonetik 5 · PowerPoint Fonetik 6. Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se.

För att appen ska fungera fullt ut behöver appen tillgång till  Svenska som andraspråk på Ågesta folkhögskola är för dig som uppnått godkänd SFI D eller SAS grund eller motsvarande och behöver utveckla dina  Svenska som andraspråk - Fonetik och fonologi ur ett andraspråksperspektiv. 7,5 hp. Kursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på svenskt uttal och  30 juni 2020 — Svenska som andraspråk - grammatik och fonetik ur ett 1SS122 Grundnivå Kursplan Halvfart, Distans Svenska 18 jan, 2021 - 06 jun, 2021  PowerPoint Fonetik 4 · PowerPoint Fonetik 5 · PowerPoint Fonetik 6. Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se. Senast uppdaterad: Thu Oct 11 09:47:41 CEST 2012. Dela.
2000 foucault drummondville

Fonetik svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk A:3 Fonetik och uttal 7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0059S Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska som andraspråk och att anlägga aspekter på undervisningen i svenska som andraspråk. Öppnar 2021-09-15 Våren 2022 Pris: 204 kr. häftad, 2014. Skickas inom 6-8 vardagar. Köp boken Svensk fonetik för andraspråksundervisningen av Bosse Thorén (ISBN 9789163763786) hos Adlibris.

Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se Senast uppdaterad: Tue Jun 05 15:01:14 CEST 2018 Fonetik; Svenska som andraspråk; Ta bort alla filter; 1 - 11 av 11 träffar . Antal: 2011, Svenska, För vuxna.
Göteborgs universitet organisationsnummerSpecialisering Svenska som andraspråk. Svenska språkets struktur: fonetik och grammatik, 1-15 hp. Kurskod: 9SA351. Sidansvarig: zoe.eklund@liu.se Senast uppdaterad: Tue Jun 05 15:01:14 CEST 2018

Dessutom kan sådana kunskaper vara till hjälp för den egna inlärningen av ett andraspråk eller främmande språk, och när man ska Kursens syfte är att ge en ämnesteoretisk och praktisk pedagogisk beredskap för arbete med elever med svenska som andraspråk i skolan. Kursen motsvarar 15 hp i 1SS100. Bosse Thorén Fil dr i fonetik, bitr. universitetslektor i svenska som andraspråk.