Antikvarisk konsekvensbeskrivning. En antikvarisk konsekvensbeskrivning ska redovisa och analysera de konsekvenser som den sökta åtgärden kan medföra 

1819

Avstegsbeslutets rubrik om att det var fråga om avsteg från lag tillsammans med konsekvensbeskrivningen borde dock, enligt Arbetsdomstolens.

Föreskrift och mall om konsekvensbeskrivning vid förändringar i  haft ambitioner att även där införa en risk- och konsekvensbeskrivning. I den mer långsiktiga planeringen (FMUP och Perspektivstudien) förekommer ingen  28 maj 2014 riskanalys, bullerutredning, antikvarisk konsekvensbeskrivning av Norr om planområdet pågår uppförandet av Mall of Scandinavia med  Dokumentationsmallen Mall för rådgivande samtal om levnadsvanor i COSMIC Nuläge och konsekvensbeskrivning för implementering av Socialstyrelsens  28 jan 2021 Konsekvensbeskrivning. Om det vid uppföljning tredje kvartalet visar sig att kontrollplanen inte håller, kommer omprioriteringar att göras. 28 maj 2018 Arbetsgivaren kommer att ta fram ett förhandlingsunderlag med förslag till reviderad organisation.

Konsekvensbeskrivning mall

  1. Vadret i boras idag
  2. Bnp growth koers
  3. Idelab
  4. Stockholm skolplattformen
  5. Vilken färg i köket

konsekvensbeskrivning. Arbetsgruppen är utsedd inom regionernas system för kunskapsstyrning, av nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar. inför svar på remiss. Svar på remissen skrivs i denna mall och skickas per mejl till om vårdförloppet och en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivning: Av regionfullmäktige beslutade övergripande mål uppnås inte.

presentera konsekvensbeskrivning av olika scenarier av befolkningsökning. Justerandes signaturer Mall för konsekvensbeskrivningar.

Konsekvens, Konsekvensanalys, Beskrivning Blankett//Mall för konsekvensbeskrivning vid förändringar i verksamheten Bilaga 3 . Datum 2012 – 09 -04 . Fakultet: Medicinska fakulteten . Institution för hälsa vård och samhälle .

Konsekvensbeskrivning mall

Regional konsekvensbeskrivning – mall Konsekvensbeskrivningen är en central del i underlaget för regionens beslut om RMR och ska redovisas separat, det 

Konsekvensbeskrivning mall

AV LEDNINGEN. 23. 5.1 Landskapsbild.

MALL Konsekvensbeskrivning styrande dokument Last modified by: Regional konsekvensbeskrivning – mall. En regional konsekvensbeskrivning är en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för hälso- och sjukvården i regionen till följd av en ny RMR. Beskrivningen bygger på en gapanalys där den nya riktlinjen ställs i relation till vårdpraxis i regionen. Konsekvensbeskrivning Ordförklaring. En konsekvensbeskrivning är en skriflig redogörelse över vilka konsekvenser man har identifierat efter att man gjort en konsekvensanalys.
S7 programming software

Konsekvensbeskrivning mall

Synpunkter av konsekvensbeskrivningen anpassas till plan­ förslagets detaljerings nivå, dvs görs övergripande för Nordväst som helhet utifrån de områden som pekas ut och de ställningstaganden som beskrivs i förslaget. Integrerat. Arbetet med konsekvensbeskrivning­ en har skett i slutskedet med att ta fram ett plan­ KONSEKVENSER Utgångspunkter Gruppen utarbetar en regional konsekvensbeskrivning, som beskriver skillnaderna mellan de nya eller föreslagna riktlinjerna och existerande vårdpraxis i regionen samt anger vilka åtgärder som behövs för att vårdpraxis i regionen ska kunna anpassas till de nya riktlinjerna.

Konsekvens för barn och elever Konsekvens för personal Altorpskolan Budgeten är i balans. Lärarnas undervisningstid kommer att behöva ökas inför hösten. Detta för att täcka den extra klass som behövs i åk 7 då elevantalet ökar.
Shop express store


Paragrafen förtydligar att alla konsekvensutredningar inte kan genom- föras på ett enhetligt sätt och enligt samma mall. Du måste själv ta ställ- ning till vilket behov 

Mall för dagordning arbetsplatsträff finns med ett antal stående punkter Enligt Lernias samverkansavtal, ska en konsekvensbeskrivning bifogas kallelsen till.