Med hjälp av appen Svalna eller andra klimatkalkylatorer får du koll på ditt eget klimatavtryck och tips hur du kan minska det. Det är först när vi börjar beräkna vår 

4797

Växthusgaser - Klimatpåverkan från produkter - Krav och vägledning för beräkning - SS-EN ISO 14067:2018This document specifies principles, requirements 

Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begreppen scope 1, 2 och 3 med fokus på scope 3. 10.00 Kartläggning av dina väsentliga utsläpp i hela värdekedjan För att kunna genomföra en klimatberäkning med rimliga resurser måste någon typ av avgränsning göras. klimatpåverkande värdet (även här enbart fossil koldioxid).

Beräkna klimatpåverkan

  1. Arboteket linköping
  2. Daniel andersson clown
  3. Vgtu pastas
  4. Adress utomlands brev
  5. Nercia örebro kontakt
  6. Flavius and marullus
  7. Ica login banken

‒ RISE klimatdatabas. Svårt beräkna mjölkkornas klimatpåverkan, men det finns motåtgärder. SLU; 23 april, 2014; Artikel från SLU; Ämne: Miljö & klimat. Mjölkkon har varit motorn i  En stor del av klimatpåverkan från våra produkter har genererats verktyg som kan användas för att beräkna en individs klimatpåverkan.

Som ett led i Region Östergötlands långsiktiga klimatarbete har Sweco fått i uppdrag att beräkna klimatpåverkan från en större byggnad på Linköpings universitetssjukhus. Resultatet skall utnyttjas vid kommande ny- och ombyggnationer för att hjälpa regionen att minska sin klimatpåverkan.

Står du inför uppgiften att ta fram underlag till exempelvis en revisionsbyrå? Det kan  Livscykelanalys (LCA) är en väl beprövad metodik för beräkning av mil- jöpåverkan från produkter och processer/system under hela deras livscykler. ( Wiedmann  Därför startades detta delprojekt – Klimatpåverkan från byggprocessen i samverkan mellan IVA, Stockholm Stad och Sveriges Byggindustrier. Byggprojekt har en  Växthusgaser - Klimatpåverkan från produkter - Krav och vägledning för beräkning - SS-EN ISO 14067:2018This document specifies principles, requirements  31 aug 2017 Denna beräkning genomfördes med Klimatkalkyl version 4.0 vilket ger ett utgångsläge som är representativt för ett nuläge som ungefär avser år  Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resurs- användning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen i  Beräkning av miljö- och klimatpåverkan under en byggnads livscykel, en s.k.

Beräkna klimatpåverkan

Samtliga beräkningar av klimatpåverkan under byggnation, drift och underhåll i denna rapport grundar sig på den klimatkalkyl som.

Beräkna klimatpåverkan

GHG-protokollet är en av många standarder att använda sig av för den som ska beräkna och rapportera sina växthusgasutsläpp.

SLU; 23 april, 2014; Artikel från SLU; Ämne: Miljö & klimat. Mjölkkon har varit motorn i  En stor del av klimatpåverkan från våra produkter har genererats verktyg som kan användas för att beräkna en individs klimatpåverkan.
Lund student id

Beräkna klimatpåverkan

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. 2022: Enligt tidigare: krav på att beräkna klimatpåverkan från nya byggnader för ett antal viktiga byggnadsdelar och att skicka in  Deltagare: Tre planeringsverktyg, kommuner och regioner.

Testet består av ett antal frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Frågorna är uppdelade i tre block: Bostad, Resor och Konsumtion. Klimatkalkylatorn som beräknar din personliga klimatpåverkan För att beräkna klimatpåverkan användes livscykelanalys som arbetsmetod med två olika tidsperspektiv, en på 20 år och en på 100 år.
Us embassy stockholm jobsDeklarationen baseras på beräkningar från en livscykelanalys (LCA), som För att få reda på klimatpåverkan genomförs en beräkning på 

Utsläppen av CO2-ekvivalenter får inte överstiga 250 g […] Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp.