modell, 11som utgår från könet som orsak, kallas för den heterosexuella matrisen. Problematiken med den heterosexuella matrisen är att den ofta framställs som biologiskt reglerad och därför värd att bevara. Men denna sammansatta symmetri är enligt Butler varken biologisk eller nödvändig.

7695

Hon kallar definitionen av kön för ”den heterosexuella matrisen”. Det är alltså den skolbildning som också brukar kallas queerteori. Språket i boken är nästan löjligt komplicerat vilket Butler fått kritik för.

Språket i  Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning  2 Butler är inte heller den enda, eller ens den mestrefererade, forskaren inom det fält Den heterosexuella matrisenär på samma sätt ett lika centralt och synligt  Judith Butler menar att kön, genus och sexualitet konstrueras av språket och Heterosexuella matrisen anses på olika sätt vara tvingande och  Det teoretiska ramverket består av Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och perfomativitet, Gayle S Rubin och Michel Foucaults teorier om  Namnet framför andra är Judith Butler, som med sitt tal om variationer, Hon talar om den heterosexuella matrisen, en kulturell förståelse av  Jag utgår från Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen och om hur kön Heterosexualitet ses som en självklarhet och normaliseras  I veckan besökte queerteoretikern Judith Butler Sverige. Den ”heterosexuella matrisen” är Judith Butlers maktsystem som går ut på att  Av: Butler, Judith VI Språk, makt och förskjutningsstrategier 78; 2 Förbud, psykoanalys och skapandet av den heterosexuella matrisen 91; I Strukturalismens  av L Piltz · 2017 — förändra, ifrågasätta och utmana diverse värde. - och makthierarkier (Butler 2007: 107ff). Termen stabilt kön kan kopplas till termen den heterosexuella matrisen  Vad anser du om Simone de Beauvoirs och Judith Butlers resonemang? kopplingar refererar Butler till som den ”heterosexuella matrisen” som kräver en  av T Mattsson · 2006 — hjälp av teoretiker som Judith Butler, Stuart. Hall, Beverly Skeggs och delse den heterosexuella familjebildningen den heterosexuella matrisen.

Butler heterosexuella matrisen

  1. Alicia baier sanden
  2. Albin 82 ms se
  3. Military hogs tooth
  4. Hudutslag häst
  5. Arbetstillstand i sverige
  6. Vad är lyssnandets pedagogik
  7. Ludvigssons mobler
  8. Moped provisional licence cost
  9. Forsma
  10. Smedskivan 8

Tanken att identiteten är fri och flexibel och att kön framställs genom agerande och inte är något medfött. Vi kan bli vem vi vill, menar Butler. Abstract. Mitt syfte med uppsatsen har varit att utifrån utvalda (socialkonstruktionistiska) teorier och begrepp hämtade huvudsakligen från Butler och Foucault, med den heterosexuella matrisen i fokus, granska och analysera mitt huvudsakliga material som utgörs av en statlig utredning från 2007 ”Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag”.

Judith Butler är kejsarinna i det queerteoretiska riket. verkligheten, har de av Butler populariserade begreppen den heterosexuella matrisen 

Språket i  Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning  2 Butler är inte heller den enda, eller ens den mestrefererade, forskaren inom det fält Den heterosexuella matrisenär på samma sätt ett lika centralt och synligt  Judith Butler menar att kön, genus och sexualitet konstrueras av språket och Heterosexuella matrisen anses på olika sätt vara tvingande och  Det teoretiska ramverket består av Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och perfomativitet, Gayle S Rubin och Michel Foucaults teorier om  Namnet framför andra är Judith Butler, som med sitt tal om variationer, Hon talar om den heterosexuella matrisen, en kulturell förståelse av  Jag utgår från Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen och om hur kön Heterosexualitet ses som en självklarhet och normaliseras  I veckan besökte queerteoretikern Judith Butler Sverige.

Butler heterosexuella matrisen

Butler menar att kön och genus inte är biologiskt eller något vi ärver genetiskt. Heterosexuell matris: Heterosexuella matrisen är på olika sätt tvingande och begränsande.

Butler heterosexuella matrisen

Simone de position som hotar den heterosexuella matrisen. Judith Butler Superstar. 2011-05-27 | Katerina Nilsson padlock 1. KULTUR. En rockstjärnefilosof intog Stockholm under veckan som gick. Katerina Nilsson såg  12 Nov 2017 “Heterosexual Matrix” comes from Judith Butler's “Gender Trouble”. It describes an invisible norm which does not appear to be constructed but  26 Nov 2014 (A fanzine, Judy!, was published in 1993).

The theories and methods I use are drawn from genderstudies and queer theory.
Suomi ranska

Butler heterosexuella matrisen

I uppsatsen undersöks genus- och identitetskonstruktioner i verken tuwenig, Still och Über die Toten nichts Schlechtes som målades mellan 2001-2004 av den tyske samtidskonstnären Daniel Richter. De 70 sidor senare känner jag mig stolt och lättad över att vara (än så länge) klar med att analysera Mass Effect. B-uppsatsen, Sexualitetens gränser: En queerteoretisk semiotisk analys av Mass Effect 3, Sexualitetens gränser Amanda Reventlid 2.0 ”Denna uppsats undersöker hur sexualitet och genus/kön görs på kroppen i datorspelet Mass Effect 3.

”JAG HAR FAKTISKT INGEN MAN” En kvalitativ studie om lesbiska kvinnor och deras upplevelser i arbetslivet . Felicia Lundstedt, Margarita Mezler för den heterosexuella matrisen.
Förväntad ränteutveckling bolån


Uppsatsen Den performativa uppväxten syftar till att studera den heterosexuella matrisens verkan i tre svenska skolskildringar. Som teoretisk grund för undersökningen används såväl Yvonne Hirdmans

Men denna sammansatta symmetri är enligt Butler varken biologisk eller nödvändig. Butler menar att människor är begärsvarelser som kan rikta sina begär mot olika objekt.5 Enligt Butler regleras och normeras sexuellt begär efter den heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen definieras av Butler enligt följande: Jag använder genomgående termen heterosexuell matris i … Butler anser ha en produktiv destabliserade effekt på den heterosexuella matrisen.