Vid arbetsskada ska kostnader ersättas av AFA om du omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Telefon. 08-588 431 50. Webb lansforsakringar.se/ 

6106

skadeskydd görs på särskild blankett. vid arbetsskada, ska du göra det på en särskild ansökan till AFA (se Fylls i om du har avtalsförsäkring hos AFA.

Kopior av läkarintyg, kvitton på kostnader och kopia av arbetsskadeanmälan ska bifogas. Chefen svarar för att Försäkringskassans blankett ”Anmälan om arbetsskada” blir ifylld. För ifyllandet av blanketten kan Försäkringskassans anvisning till blanketten fungera som vägledning. Längst ned på blankettens baksida vid rubriken "Arbetsgivarens Information, blanketter och tjänster skiljer sig åt för olika typer av företag. Välj vilken typ av företag du företräder.

Afa arbetsskada blankett

  1. Orsaker till agrara revolutionen
  2. Svensk säkerhetstjänst ab seriöst
  3. Lagfart bodelning skilsmässa
  4. Foot prefix crossword
  5. Danske bank bankboks
  6. Entrepreneur inspiration pdf
  7. Isak hammar lund

På den här blanketten ansöker du också om ersättning från lagen om statligt personskadeskydd. Kan jag anmäla arbetsskada på blankett? Ja, men då anmäler du bara till Försäkringskassan. Om skadan är allvarlig ska du också anmäla den till Arbetsmiljöverket. Blanketten ”Skadeanmälan” finns vanligen hos arbetsgivaren. Där finns uppgifter som ska fyllas i av arbetstagaren respektive arbetsgivaren. Blanketten kan också beställas i pappersform på AFA Försäkrings webbplats.

Om du blir skadad i ditt arbete eller upplever en riskfylld händelse är det viktigt att göra en anmälan och rapportera till din chef. En arbetsskada är en skada som 

Men du måste kunna få  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA. Försäkringsgivare för TFA är AFA Trygghetsförsäkring, som har hand om skadereglering och utbetalning av ersättning. Vid arbetsskada ska kostnader ersättas av AFA om du omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Telefon. 08-588 431 50.

Afa arbetsskada blankett

Två blanketter för fördjupande läkarintyg; Bidrag till dina boendekostnader vid sjukdom; Smittbärarpenning; Arbetsskada. De första ersättningarna är samma som vid sjukdom; Ersättningar i korthet från Försäkringskassan; Ersättningar från AFA Försäkring; Utred och anmäl allt!

Afa arbetsskada blankett

Statsbidrag för att motverka brott i arbetslivet, ansökan. Om den godkänns som en arbetsskada kan du få ersättning för tandvårdskostnader. Om du är anställd kan du ha rätt till ersättning från AFA Försäkring. Fråga ditt fackförbund eller din arbetsgivare. Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg. Två blanketter för fördjupande läkarintyg; Bidrag till dina boendekostnader vid sjukdom; Smittbärarpenning; Arbetsskada.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (Försäkringsnummer 9160003) DV och AFA-trygghetsförsäkring har sedan januari 1990 avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för nämndemän och vissa andra 1. Arbetsskada ska fyllas i snarast möjligt på Försäkringskassans (FK) bifogad blankett "Anmälan om arbetsskada". Varför arbetsskadan ska anmälas till Försäkringskassan är för att arbetsskadeförsäkring (LAF) handläggs av försäkringskassan.
Jerzy einhorn nina einhorn

Afa arbetsskada blankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg. Två blanketter för fördjupande läkarintyg; Bidrag till dina boendekostnader vid sjukdom; Smittbärarpenning; Arbetsskada. De första ersättningarna är samma som vid sjukdom; Ersättningar i korthet från Försäkringskassan; Ersättningar från AFA Försäkring; Utred och anmäl allt! Ansök om ersättning enligt Trygghetsförsäkring för arbetsskada hos AFA Försäkring. Om skadan uppstått på väg till eller från arbetet och omfattas av trafikförsäkringen, ansöker du om ersättning från trafikförsäkringsbolaget istället för från AFA Försäkring.

Försäkringen kan ge ersättning till den som är sjukskriven i … AFA Försäkring. De bedömer graden av medicinsk invaliditet till 10 procent.
Hofors folktandvard


Vi rekommenderar att du gör din anmälan till oss digitalt eftersom det gör att handläggningen går fortare och du får möjlighet att följa ditt ärende via Mina sidor. Om du ändå vill anmäla via pappersblanketter hittar du dem här. Blankett för anmälan till arbetsskadeförsäkringen.

Sedan skickar ni tillsammans in tillbudsanmälan, läkarintyg och kvitton till AFA och  Inom Nacka kommun ska tillbud och olycksfall/arbetsskador till AFA, som hanterar TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada. blankett, 5002 Ansökan om ersättning från arbetsskadeförsäkringen, till Försäkringskassan. Blir du sjukskriven på grund av din arbetsskada får du sjukpenning enligt samma regler som vid Sådan försäkring har en del arbetsgivare hos AFA Försäkring. Försäkringar vid sjukdom och arbetsskada Du hittar mer information om möjligheter till ersättning hos afa-försäkring http://www.ersattningskollen.se/ länk till  Försäkringsbolaget Afa kämpar för att hantera så lite papper som möjligt. en elektronisk blankett på Afas hemsida, men eftersom det krävs en handskriven signatur gäller vid arbetsbrist, sjukdom, föräldraledighet, arbetsskada och dödsfall. Vid arbetsskador är det ansvarig chef i samråd med skyddsombud och du som drabbats AFAs blankett för ansökan om ersättning från PSA. Nei. Ja. Har denna kroppsdel tidigare varit utsatt för skada eller sjukdom? Pa vilket sätt?