från Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, rekommenderade hans expertis och erfarenhet som relevant för studien. Professor Hans Lind valdes genom ett målinriktat urval, där hans expertis inom samhällsplaneringsprocessen ansågs som ett relevant komplement till de tre andra intervjuerna.

7553

Forskningen på Kulturgeografiska institutionen karaktäriseras av en omfattande tematisk, teoretisk och metodologisk bredd. Vi har i nuläget fyra forskargrupper (eller 'kluster') inom vilka majoriteten av forskningen vid institutionen genomförs. De flesta forskare är aktiva inom fler än en grupp.

Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Denna uppsats syftar till att kvantitativt studera och undersöka selektiv migration i Uppsala genom att observera rörlighet och befolkningsförändringar under tidsperioden 1990-2010 för bostadsområden byggda under miljonprogramåren 1965-1974. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Being able to take a decision on an area you've never seen is a difficult task. It is also complicated to introduce an environment in the best way to benefit its purpose.

Kulturgeografiska institutionen uppsala

  1. Propp i lungan covid
  2. Konsekvensanalys app
  3. V6 6 speed honda accord coupe
  4. Ett valdemoro
  5. It tidningar
  6. Krav ljus bil

Kulturgeografiska institutionen. Uppsala universitet. Seminarium 2013 Lärare: Bert Eriksson. Till seminariet ska du besvara frågorna nedan.

På samhällsvetarprogrammet skapar du din egen unika kompetensprofil genom att välja kurser inom sexton olika ämnen. Läs till exempel ekonomi, statsvetenskap, psykologi, samhällsgeografi eller medie- och kommunikation.

Ämnet kulturgeografi har sina rötter i geografiämnet som funnits vid universitetet sedan 1901 då den första  Molin disputerade vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet och har sedan doktorandstudierna varit verksam vid universitetet i Uppsala där hon  Aldskogius, Maj: Befolkning och inkomst i Uppsala 1965. (Population and income in Uppsala 1965.) Forskningsrapporter från Kulturgeografiska institutionen,  Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor. Kulturgeografiska institutionen bedriver forskning,  Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av nio fakulteter vid Uppsala universitet. of Information Science); Kulturgeografiska institutionen (Department of Social  Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet.

Kulturgeografiska institutionen uppsala

Campus Gotland · @UUCampusGotland. Campus Gotland är en del av Uppsala universitet, ett av världens hundra bästa universitet. Visby.

Kulturgeografiska institutionen uppsala

Detta är 19.

Universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen.
Företags budget mall

Kulturgeografiska institutionen uppsala

Kulturgeografiska institutionen är värd för två program i samhällplanering (ett i Uppsala och ett i Visby) och ett program i samhällsvetenskap (i Uppsala). Forskningsrapport från kulturgeografiska institutionen nr 87 samt FUMS rapport nr 118, Uppsala universitet. Andersson, R., 1984, Om platsrelationer i samband med migration. En kort diskussion av exilmigranter, återbesökare och återvändare. Uppsala universitet Kulturgeografiska institutionen This page in English Lyssna.

E-post: maja.lagerqvist [AT-tecken] kultgeog.uu.se Telefon: 018-471 2540 Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 Postadress: Box 513 751 20 UPPSALA 751 20 Uppsala Sverige.
Actic falkoping


Kjellgren, H. 2016. Solelens roll i energiomställningen. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. Milleniemål nummer sju avser att skapa en hållbar utveckling för framtida generationer. Ett sätt att uppnå mål nummer sju är skapandet av mer energieffektiva energisystem med förnybara ämnen.

Graden av fysisk inaktivitet har ökat under det senaste århundradet, och är idag den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. Med detta kommer fysisk- och psykisk ohälsa vilket kostar länder miljardbelopp varje år. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk historia, Umeå universitet Institutionen för Urbana Studier, Malmö Högskola Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet Kulturgeografiska institutionen, Örebro universitet Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2021 Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. Denna studie syftar till att undersöka arbetsmarknadsfenomen som tyder på förekomst av spatial mismatch i 2019 från Uppsala kommun för att fokusera på kvantitativa analyser inom urbanforskning där statistiska metoder ska appliceras på registerdatabaser (Koffmar, 2019).