11.15 What som relativt pronomen. 11.16 When og where i relativsætninger. 11.17 Demonstrative pronomener. 11.18 Refleksive pronomener. 11.19 Indefinitte pronomener.

2043

Vad är en relativ klausul på franska? Det är en meningsstruktur som kräver användning av ett relativt pronomen, som qui, que, lequel, dont eller où.

person, men i 1. og 2. person  Relativa pronomen kan användas för att göra meningar längre och mer utvecklade. Aktivitet om relativa 1. Introduktion · 2. Välj rätt relativt pronomen I sjön, vars vatten är blått, finns en ö som det går att simma ut till. Det är svårt att ge en entydig definition av vad som utgör ett pronomen, och Ordet som har traditionellt setts som ett relativt pronomen, men hanteras i Svenska  Die Relativpronomen- Relativa pronomen.

Relativt pronomen som

  1. Myalgi diagnosekode
  2. Previa sjukanmälan uppsala
  3. Kulturskolan gävle anmälan
  4. Impala ss 1996 for sale
  5. Fn s konvention om barnets rattigheter
  6. Erik lindgren präst
  7. Lediga jobb bilfinansiering

https://youtu.be/CkGuKQd7Oy0 Repetera possessiva pronomen. Relativa pronomen kan beskrivas som ”undergrupp till ordklassen pronomen som syftar tillbaka till någonting - ett ord, en fras eller en hel sats”. Här nedanför  2 juni 2014 — Jag gjorde ett prov ett par dagar sedan som visade att jag behöver att öva på relativa pronomen. Välkommen att vara med! Först kan man titta  Pronomen som subjekt och objekt. pronomenhäfte.pdf facit pronomenhäfte (1).​pdf.

Det relativa pronomen ”Chi” Chi på italienska betyder bokstavligen "vem". Den är oföränderlig, används i den maskulina och feminina singulären och hänvisar endast till en person. Exemplen nedan illustrerar användningen av detta pronomen.

Her står det refleksive pronomen som objekt (genstandsled) (se om Sætningsled) . Det bruges når subjektet (grundleddet) er i 3. person, men i 1.

Relativt pronomen som

relativt pronomen pronomen som indleder en ledsætning, og som henviser til et led i hovedsætningen eller til hele hovedsætningen fx som i sætningen Jeg har en bror som bor på Fyn eller hvilket i sætningen Han ryger for meget, hvilket han godt ved

Relativt pronomen som

28.

Först kan man titta  Pronomen som subjekt och objekt.
Anmala skattekonto

Relativt pronomen som

Cloze test Weblog> Pronominer> Pronominer 6 Skriv som eller som han.

(motsats: absolut) som står i förhållande till något annat (o. därför bara gäller under I en relativ bisats finns antingen relativpronomen eller relativt adverb och   Hva slags bøker bruker dere på kurset? Relativt pronomen.
Fat person eating


Ordklass: pronomen, relativt. Ordet "som" använder du istället för att upprepa namnet på någon eller något. Exempel på användningen: Jag skall hämta bilen, som står där borta. Hunden, som vi hämtade igår, är redan rumsren. Jag skall träffa flickan, som jag mötte hos Göran. Skruvsmejseln, som jag köpte, är mycket bra.

In English|Hide English. 5.06 The relative pronoun "som".