VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen

6068

av L Falkman · 2013 — Syfte: Att utifrån VIPS-modellen beskriva särskilda omvårdnadsproblem hos barn med ASS. Metod: Studien presenterades i 

System requirements: Windows • Windows Server 2013 … VIPS- modellen VIPS är en modell för omvårdnadsdokumentation som utvecklades under 1990-talet och är uppbyggd av sökord som används inom öppen och sluten vård. VIPS är förkortning för Välbefinnande,Integritet, Prevention, och Säkerhet. VIPS- modellen består av två delar (10). Den första delen är uppbyggd med VIPS-modellen (Tabell 1), är resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt från början av 1990-talet med syftet att utveckla kriterier och riktlinjer för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen (Ehnfors, Ehrenberg, Thorell-Ekstrand, 1998).

Vips modellen omvardnadsatgarder

  1. Företag landvetter flygplats
  2. Import firma gründen schweiz
  3. Syfte metod frågeställning
  4. Familjeläkarna barkarby
  5. Vad innebar forandringar pa levern
  6. Byggherre ansvarsforsikring
  7. Audiomack apk

VIPS-modellen VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet och är namn åt den forskningsbaserade modell för omvårdnadsdokumentation som idag är vida spridd i svensk och även nordisk hälso- och sjukvård. Införandet av VIPS-modellen kan ses som början på arbetet med ett gemensamt språk inom omvårdnad. Förslag på Omvårdnadsåtgärder organiserade efter Prim-VIPS sökord Omvårdnadsstatus Omvårdnadsåtgärder vid bedömning med SMA Kryssa för identifierade problem, risker eller potential som behöver stödjas. Kryssa för aktuella åtgärder relaterade till identifierade problem, omvårdnadsstatus, omvårdnadsåtgärder och omvårdnadsepikris. Gruppen har utgått från de termer som redan användes inom vårdgivaren och i ensningsarbetet har främst termer från NLLterm och VIPS används. Omvårdnadssökord En lathund/folder i fickformat har tagits fram. Foldern innehåller samtliga VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen.

2001-05-17

NCPT - Nutrition Care Process Terminology - för nutritionsbehandlingsprocessen (utredning, diagnos, åtgärd och uppföljning) som används av dietist. VIPS-modellen - Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet - för strukturering av dokumentation av omvårdnad utifrån hela omvårdnadsprocessen. Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor.

Vips modellen omvardnadsatgarder

av A Snällström-Andersson · 2012 — Språk: Svenska Nyckelord: Rehabilitering, Stroke, Omvårdnadsplan, Nursing documentation audit – the effect of a VIPS implementation programme in 5A modellen består av att konkret beskriva vad jag handleder om, vilken målsättningen.

Vips modellen omvardnadsatgarder

Omvårdnad - Ingen beskrivning. Inledning. Omvårdnaden är en process som initieras av sjuksköterskan genom att sätta omvårdnadsdiagnoser och komma överens om omvårdnadsåtgärder i samverkan med patienten och eventuellt nårstående. Syftet med litteraturstudien var att granska hur den vetenskapliga litteraturen beskriver omvårdnadsdokumentationen utifrån VIPS-modellen och ICF som tillämpbar inom omvårdnadsdomänen.

Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att därmed ge ytterligare säkerhet och kontinuitet i vården av patienten. Omvårdnadsåtgärder i Omvårdnadens grunder.
Vilken bank är bäst 2021

Vips modellen omvardnadsatgarder

Semantic Scholar extracted view of "Vips-modellen : en möjlighet inom prehospital vård" by K. Zetterström VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Det har funnits ett stort intresse bland sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård att använda VIPS och att uttolka modellens sökord i relation till denna specialitet. Under 1998–99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet. Medlemsbutiken för dig som är medlem. Är du medlem i Vårdförbundet behöver du logga in på vår webbplats för att kunna se hela vårt sortiment och få lägre pris på produkterna.

Kontaktorsak.
Att gora for barn i norrkoping
av EN LITTERATURSTUDIE — 6. Erfarenheter av omvårdnadsdiagnoser. 6. Problemformulering. 7. Frågeställning. 7. Definitioner. 7. VIPS-modellen. 7. P(R)ES-strukturen. 8. NANDA- systemet.

Pågående vård. 9187398079. Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad Psyk-VIPS - - att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen  Inför den kliniska examinationen skall studenten utforma en vårdplan med en omvårdnadsdiagnos utifrån omvårdnadsprocessen och VIPS-modellen. Studenten  Förändra ett hälsotillstånd med omvårdnadsåtgärder. En modell som vårdpersonal använder för att bedöma olika typer av hälsorisker.